Almere Principles

referentiekader, inspiratiebron en zelfreflectie

Almere Principles

Nadenken over de toekomst

Je krijgt maar één kans om de stad goed te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is zorgzaam omgaan met de natuur, de mens en diens omgeving. De discussie over de toekomst van Almere is in volle gang. De Almere Principles blijven uitnodigen om serieus en fundamenteel na te denken over ons eigen werk, onze geloofwaardigheid en de gevolgen van ons werk voor de toekomstige generaties. Op naar een duurzaam Almere 2030.

De principes als richtlijn voor elk ontwerp

De Almere Principles zijn bedoeld als inspirerend richtsnoer voor iedereen die in de komende decennia betrokken is bij het doorontwerpen van Almere tot een duurzame stad. De woorden van de Almere Principles zullen tot leven komen en betekenis krijgen door menselijk handelen en door hen op elk niveau als beginsel te nemen van elk ontwerp voor de stad als geheel. Gebruik de zeven Almere Principles als gewetensvol referentiekader, als inspiratiebron en voor zelfreflectie.

De Almere Principles (samenvatting)

Koester diversiteit

Om de stad te verrijken, erkennen wij diversiteit als een bepalend kenmerk van robuuste ecologische, sociale en economische systemen. Door op ieder terrein diversiteit te waarderen en aan te moedigen, zal Almere gedijen als een stad die rijk is aan variatie.

Mensen maken de stad

Vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in het maken, behouden en verduurzamen van de stad, ondersteunen wij hun streven om hun unieke mogelijkheden te verwezenlijken, met bezieling en waardigheid.

Verbind plaats en context

Om de stad te verbinden, zullen wij haar identiteit verankeren en versterken. De stad zal vanuit eigen kracht en tot wederzijds voordeel actieve relaties onderhouden met de haar omringende gemeenschappen, in de breedste zin.

Combineer stad en natuur

Om de stad betekenis te geven, zullen wij bewust streven naar unieke en bestendige combinaties van het stedelijke en het natuurlijke weefsel, en naar een verhoogd besef van de menselijke verbondenheid met de natuur.

Anticipeer op verandering

Om op de evolutie van de stad voort te bouwen, zullen wij een ruime mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid in onze plannen en programma’s opnemen, en daarmee onvoorspelbare kansen voor toekomstige generaties mogelijk helpen maken.

Blijf innoveren

Om de stad vooruit te brengen, zullen wij nieuwe en verbeterde processen, technologieën en infrastructuren aanmoedigen en experimenten en kennisuitwisseling ondersteunen.

Ontwerp gezonde systemen

Om de stad te verduurzamen, zullen wij in onze stedelijke systemen ‘cradle to cradle’- oplossingen benutten, in het besef van de onderlinge afhankelijkheid van ecologische, sociale en economische gezondheid op ieder schaalniveau.

Meer informatie. Kijk in de bibliotheek.

Clusters:

Het nieuws per onderwerp

Lees hier het nieuws per economisch cluster