Almere zet in op vijf clusters

Helft nieuwe banen in deze vijf sectoren

Almere zet in op vijf clusters

Almere zet in op vijf clusters

De vijf kansrijke economische clusters van Almere sluiten aan bij de kracht van de regio. De vijf kansrijke economische clusters van Almere sluiten aan bij de kracht van de regio. Binnen deze gebieden is veel kennis aanwezig en zijn veel ondernemingen actief.

Almere kent op dit moment geen dominante economische clusters. De stad met zo’n 80.000 arbeidsplaatsen heeft van alles een beetje. Het ontbreekt aan een herkenbaar economisch profiel. Het tot ontwikkeling brengen van een beperkt aantal economische clusters moet leiden tot een sterk economisch profiel. Almere zal immers organisaties moeten ‘verleiden’ om in Almere te investeren. Bedrijven en kennisinstellingen moeten de uniciteit van Almere gaan herkennen en op basis daarvan hun ‘eigen belangen’ gaan verbinden aan de ontwikkeling van de stad. Op basis van de economische visie Almere 2030, de beschikbare documentatie, analyses en vooral gesprekken met vele betrokkenen is de keuze gemaakt voor vijf clusters en per cluster een uitdagend ambitieniveau.

Health & Wellness 
Ambitie: Almere: de gezondste stad van Nederland

ICT & Media
Ambitie: Almere: de intelligente en verbonden stad

Duurzaam Almere
Ambitie: Almere: in harmonie met haar omgeving, 20% stadslandbouw en energieneutraal in 2030

Handel & Logistiek
Ambitie: Top 5 positie in Logistiek Nederland

Luchthaven Lelystad
Ambitie: Ontwikkeling van een volwaardige regionale luchthaven

Bij de uitwerking van de plannen per cluster wordt vooral samengewerkt met de ondernemers die nu al werkzaam zijn in deze clusters. De rode draad: meer werkgelegenheid. 

Clusters:

Het nieuws per onderwerp

Lees hier het nieuws per economisch cluster