EDBA

Door samenwerking zorgen we voor extra werkgelegenheid

Bestuur

Maak kennis met de EDBA

Bestuur

EDBA: het bestuur

De EDBA bestaat uit de Board, secretarissen van de clusters en de Raad van Toezicht.

Leden van de Board:

Annemarie Jorritsma

 

Jan-Nico Appelman

Annemarie Jorritsma -  voorzitter
Burgemeester van Almere

 

Jan-Nico Appelman
Gedeputeerde Provincie Flevoland

Harry van Dorenmalen

 

Leo Houwen

Harry van Dorenmalen
Chairman IBM Europa, Country General Manager IBM Netherlands
Voorzitter cluster ICT & Media

 

Leo Houwen
Corporate Vice President USG People
Voorzitter themagroep Arbeidsmarkt en Onderwijs

Wimar Jaeger

 

 

Wimar Jaeger
Voorzitter cluster Handel & Logistiek

 

Hans Marsé
Voorzitter Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA)

Jan Willem Meinsma

 

Ben Scholten

Jan Willem Meinsma
Lid Raad van Bestuur Windesheim

  Ben Scholten

Wethouder Economische Ontwikkeling gemeente Almere

 

 

 

 

Menno Smits,
Directeur Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud
Voorzitter cluster Duurzaam Almere

 

Nico van Staveren
CEO Van Staveren BV/Voorzitter VNO NCW MKB Flevoland
Voorzitter cluster Luchthaven Lelystad

Jeltje Schraverus    
Jeltje Schraverus
Voorzitter Raad van Bestuur Flevoziekenhuis
Voorzitter cluster Health & Wellness 
   

 

Henk Weyschedé

Marc Hameleers
Regioambassadeur Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 

Henk Weyschedé
Directeur EDBA

 

Secretarissen van de clusters:

Gaston Crolla   Sabrine Strijbos

Gaston Crolla
Manager Regiostimulering Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland
Secretaris cluster ICT & Media

 

Sabrine Strijbos
Coördinator Economic Sustainability gemeente Almere
Secretaris cluster Duurzaam Bouwen & Gebiedsontwikkeling

    Vivian Vijn

Anouk Veluwenkamp
Senior sector developer Health & Education gemeente Almere
Secretaris cluster Health & Wellness 

 

Vivian Vijn
Algemeen secretaris Economic Development Board Almere
 

 

Raad van Toezicht:

 

 

Casper Swaan

Wim Duursema
Control & Services Gemeente Almere
  Casper Swaan
Directeur Accountantskantoor Countus
     
Marian Heemskerk    

Clusters:

Het nieuws per onderwerp

Lees hier het nieuws per economisch cluster